Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Beskrivningstext AMA

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial

Tätskiktsmatta UnoTech FR av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för exponerade yttertak, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

  • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:40  Ränndal bör vara horisontell så att takbrunnar kan samverka.
  • Skarvar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.

Beskrivningstext AMA

JSE.453 Vattentäta skikt av bitumenduk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Bitumenduk Mataki Power FR av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för exponerade yttertak, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

  • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:40 (x,x grader) Ränndal bör vara horisontell så att takbrunnar kan samverka.
  • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
  • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.