Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad singel på exponerat tak

  1. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
  2. Fiberduk bruksklass N2
  3. Singel, tvättad 16-32