Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad Trätrall på exponerat tak

  1. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
  2. Förstärkningsremsa av UnoTech FR, ska nå minst 50 mm utanför träregel/distanskloss på alla håll.
  3. Trätrall