Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på inbyggda konstruktioner med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som t ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Anslutning mot vertikal yta

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Anslutning mot fotplåt

3D uppbyggnader

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)