Ritningsmaterial BIM/CAD

Detaljerade konstruktions- och projekteringsunderlag för konstruktion av exponerade tak, sedumtak, takterrass, singel tak. Klädda med takpapp (tätskiktsmatta, bitumenduk) samt inbyggda tätskikt, innergård, gröna tak, parkeringsdäck m m klädda med tätskiktsmatta (tätskiktsmembran). 

Konstruktörer och arkitekter med flera kan ta del av en full uppsättning av BIM-modeller, CAD-ritningar och Pdf-ritningar.

Alla modeller och ritningar är utförda enligt gällande svenska regelverk och sammanfaller med bland annat AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Allt för att det ska vara lätt för dig som projekterar att göra ett snabbt och inte minst korrekt underlag.

 

Gröna tak

3D uppbyggnader

Hydropack 0-10° takfot och taknock

0-4° takfot och taknock

2-27° takfot och taknock

Anslutning till vertikal yta

Anslutning mot krön

 2-27° vid takbrunn

Anslutning takbrunn System XMS ND5+1

Ränndal System XMS 0-4°

Ränndal System XMS 2-27°

Ränndal System XMS ND5+1

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)