Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på ett exponerat tak med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (YEP 3500 i hålkäl)

Rörelsefog mindre än 15 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på sarg till takljus, kupol etc.

Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fasad regel

Anslutning mot takbrunn

Genomföring, prefab-stos

Anslutning mot sargutkastare

3D uppbyggnader

Alla ritningskomponenter (families)

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl)

Rörelsefog mindre än 15 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fasad regel

Anslutning mot takbrunn

Genomföring, prefab-stos

Anslutning mot sargutkastare

3D uppbyggnader

Alla ritningskomponenter (families)

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil