FAQ Bygghandelskunder

Här har vi besvarat några vanligt förekommande frågor.
Undrar du över något annat är du välkommen att kontakta oss.

Byggtejp


Till vilka material kan byggtejp användas?


Vad gör man om Byggtejpen fäster dåligt?


Finns det någon produkt som är lätt att forma och kan användas för tätning av tak utvändigt, runt skorsten eller dylikt?


Hur lagar man ett läckande aluminiumtak?


Hur lagar man ett läckande plåttak?

 

 *Vänligen kontakta Matakis återförsäljare vid frågor gällande priser.

Halotex


Vilken Halotex produkt ska jag använda var?


Vilken Halotex kan jag använda som underlagstak?


Jag ska tilläggsisolera en vind. Kan jag spruta vinden utan att Halotexen trycks ut?


Hur skarvar (tätar) jag en RS10 i tvärskarven?


Hur länge kan Halotex underlagstak ligga exponerat innan tätskiktet kommer på?


Hur länge kan övriga Halotex produkter vara exponerade för väder och vind?


Med vad tätar man Halotex med vid håltagning och dylikt?


Hur säkerställer jag att det blir vattentätt vid läktning av Halotex RS10 och RS5?


Jag hittar ingen information om vilken sida av Halotex D 50 membranen som ska vara in/ut. Spelar kanske ingen roll?


Är er produkt Halotex Ångbroms godkänd i villaproduktion?


Jag har Halotex i väggar och tak. Hur gör man i golv?


Vilken produkt kan jag använda vid skarvning av Halotex D50 Ångbroms?


Hur snabbt måste man täcka in W10?


Hur monterar man Halotex om man har under 14° lutning?


Jag har fukt på baksidan av vindskyddet (Halotex) mellan vindskydd och isolering. Vad kan detta beror på?


Hur skarvar man Halotex RS10 när rullen inte räcker i längden?


Behöver man använda hela Halotexprogrammet eller kan man använda de olika produkterna var för sig och ändå få en viss fördel?


Halotex RS10 har börjat läcka vid anslutningar. Vad skall jag täta med?


Finns det någon speciell avslutning till nock för Halotex RS10?


Jag skall bygga till och undrar hur jag skall montera vindskyddet Halotex W10? Skall W10 ligga omedelbart under lockpanelen, eller skall jag använda mig av distansbrädor mellan W10 och lockpanelen?


Kan man använda Halotex i ett garage som värms upp bara ibland, eller är det bättre att inte ha någonting på insidan?


Vilken är minsta tillåtna taklutning för Mataki Halotex RS10?


Jag håller på att renovera en gammal sjöbod. Tak och fasader är nu helt utbytta och försedda med tjärpapp som vindskydd. Går det att kombinera tjärpappen i väggar och tak med Halotex D50?

 

 *Vänligen kontakta Matakis återförsäljare vid frågor gällande priser.

Listtäckning


Var kan jag köpa materialet?


Jag har frågor om montage och material angående listtäckning.


Har ni en monteringsanvisning på listtäckning?


Vilken dimension är det på ståndrännan? Ska man montera listen först eller sist?


Kan jag montera Mataki listtak på 7° lutning?


Kan man använda annan ytpapp än Mataki listtak för listtakläggning?


Hur lägger man listtak?


Jag skulle behöva hjälp med framräknande av materialåtgång till listtak?


Onduline


Finns det olika Onduline tak på marknaden?


Kan man lägga Onduline på Valmat tak?


Kan jag ha Onduline på min villa?


Varför vulkar Onduline ihop när det ligger i bunt under sommaren?


Till Onduline takplattor finns en nockplatta. Hur skall den spikas (utöver i nockregeln)? I de utkragande delarna?


Finns det någon bra beskrivning över hur Onduline skall underhållas, behandling med något bra medel?


Vi har en gammal hölada som vi lade Onduline på i början av 70-talet. Taket behöver nu läggas om. Finns det något sätt att reparera/underhålla dessa tak, på samma sätt som man gör med vanliga papptak?

 

 *Vänligen kontakta Matakis återförsäljare vid frågor gällande priser.

Shingel


Finns det speciell avloppsluftning till shingel?


Hur lägger jag shingel?


Mitt shingeltak är från 1979. Kan jag föryngra det eftersom det börjar bli dåligt?


Jag har mossa på mitt shingeltak. Vad gör jag?


Hur rengör jag mitt shingeltak?


Ska jag ta bort plasten på en shingelplatta?


Hur monterar man nockstege till shingel?


Kan man använda täckmassa till shingel?


Hur många m² är det i ett shingelpaket?


Kan jag lägga ny shingel på ett befintligt shingeltak?


Ska lägga shingel på taket. Varför ska man inte ta bort plastfolien på baksidan på större delen (enligt era anvisningar)? Borde den inte fästa bättre med klistret?


Kan man lägga shingel på fuktig yta?


Kan man lägga takshingel på 10° taklutning? Stämmer det att 14° är minimum, och i sådana fall, vad har jag för alternativ till ett snyggt papptak?


Kan man använda takmassa på shingel?


Jag hittar ingen beskrivning på er ventilerade nockprofil. Tillåter den luftflöde ut på sidorna eller endast vid gavlarna?


Jag har ett Mataki shingeltak, som behöver fräschas upp pga. att mossa och dyl. har fastnat på ytan. Taket är i övrigt i bra kondition utan sprickor och plattorna sitter fortfarande klistrade till underlaget. Jag är tacksam för er instruktion om hur jag lämpligen bör gå till väga för att rengöra och fräscha upp taket.


Jag skall lägga om mitt tak och skall byta från tegelpannor till er takshingel. Mitt tak har en 17mm tjock råspont och takstolar på c-c 1200mm. Är det ett problem eller måste man ha 22mm? Om taket böjer ner kan shingelplattorna spricka?


Självtäck


Varför ger Självtäck 3 vågbildning?


Behöver jag underlagspapp till Självtäck 3?


Jag har monterat Självtäck 3 på mitt platta garagetak. Har jag gjort fel?


Vad är brottöjning på en självtäck och hur mycket rörelse klarar produkten?


Jag har 2,7° taklutning, får jag lägga självtäck?


Hur monterar jag självtäck i en tvärskarv?


Är självtäck 3 rotsäkert?


Jag ska lägga självtäck på plant underlag och sedan trall. Är det ok?


Kan jag lägga ytpapp på mitt läckande plåttak?


Självtäck på betong och lättbetong?


Finns det något krav på läggningsriktning för Självtäck 3?


Kan man klistra takpapp på plåt?


Hur utjämnar jag en bula i taket innan jag lägger ny ytpapp?


Kan jag lägga ett nytt mataki tätskikt på mitt gamla tak? Taket är ca 30 år gammalt.


Om man har blåsor på taket, skall man undvika att punktera dem?


Hur får jag bort plastremsan på Självtäck 3?


Jag har mossa på taket. Hur blir jag av med det?


Jag har en balkong som läcker och har ett inrett rum under. Det finns Kan man lägga Självtäck när det är minusgrader?


Vilken garanti gäller för Självtäck 3?


Mitt tak är X antal år. När ska jag lägga nytt? Eller vad ska jag göra?


Jag har endast 3° taklutning, men kan man lägga Självtäck 3? Kan man använda specialklister eller måste man svetsa Självtäck 3?


Varför finns det färgskiftningar på ytpappen? Kan man bli av med detta?


Jag har gjort en industribyggnad som går mot en lägre byggnad. Kan man dra upp pappen från befintligt tak och upp på väggen ca 1,4m? Kan inte hitta något mått på detta.


Jag bygger ett torn med åttakantigt tak. Alltså åtta tårtbitsformade sektioner. Hur bör jag lägga våderna?


Jag tänker lägga Mataki Självtäck på ett befintligt papptak med början längs takfoten. Om jag ej hinner upp till nock innan det kommer regn så lär väl vattnet rinna in under pappen. Gör detta något eller är det bättre att lägga pappen från nock till takfot så att den gamla pappen är torr under?


Jag ska lägga ett helt nytt tak på ett ganska litet sommarhus. Vilken typ av papptak skall jag välja? Vill inte ha svart eller rött, men gärna någon typ av grått. Det skall vara så slät papp som möjligt och får gärna ge ett randigt intryck när det läggs på längden eller horisontellt.


Kan man laga ett 3 år gammalt papptak?


Kan man lägga Självtäck 3 direkt på råspont utan underlagspapp?


Jag håller på och ritar på cykelbodar och dessa har en taklutning på 1:10. På gavlarna avslutas taket ungefär som era principdetaljer. Är det lämpligt att bara vika pappen runt råsponten på högdelen och fästa den med spik?


Jag lade nytt takpapp för 3år sedan. Vi lade det på längden i fallhöjden eftersom det gamla låg så. Nu har det börjat regna in i ett av rummen. Vad är det för fel? Visserligen har det regnat fruktansvärt mycket, men vattnet kan väl inte ta sig igenom pappen?


Jag ska byta yttertak på ett enplansfritidshus som ligger väldigt utsatt vid hallandskusten. Är Mataki Självtäck 3 ett bra val i kustmiljö med tanke på vind, salt mm.? Underlaget är 17mm råspont.


Kan man lägga Självtäck 3 med en lutning över 3°?


Jag har ett tolv år gammalt uterum med trätak som belagts med ett lager tjärpapp och på detta, som jag tror är Mataki, en röd tjockare limmad matta. Jag undrar nu om jag ska måla över med något? Eftersom taket är i rött tegel, vill jag gärna behålla den röda kulören.


Jag har ett låglutande garagetak som jag tänker använda som terrass (på ca 28m²). Har idag Matakipapp på taket (13år gammalt). Tänkte lägga på Mataki Självtäck 3 och sedan regla c/c60mm för att lägga tryckimpregnerad trall. Är detta en tänkbar lösning?


Vilka huvar används lämpligen vid listtak för bl.a. färgmatchningen?


Vi har en massa blåsor och elände på fritidshusets papptak. Taket är säkert 30 år gammalt och inte vackert. Lutningen är väldigt brant. Vad ska vi ta oss till? Måste man skära/skrapa/slita ned det gamla taket? Kan man lägga nytt papptak direkt på eller måste blåsorna skäras upp och repareras?


Jag ska lägga ett papptak på ca 40m². Det har legat där i 30år och är ganska ok, förutom att det är en avlång blåsa på 1m på ett ställe. Kan jag låta den gamla pappen sitta kvar och skära ner blåsan? Beror det på att klistret inte fäster längre eller är det fukt?


Vad är rekommenderat max taklutning för att använda Mataki Självtäck 3?


Kan man använda Självtäck 3 som underlagspapp på ett tak med över 30° lutning?


Svarta Produkter


Kan man limma specialklister mot betong?


Ska man prima innan man använder täckmassa?


Kan man måla på gammal kallasfalt?


Vad är täckmassa?


Finns det täckmassa i andra kulörer?


Vilken är åtgången/m² för täckmassa?


Hur tätar man en läcka i taket på vintern, som ska läggas om till våren?


Vad är flampunkten för kallasfalt och övrig byggkem?


Kallmak torkar inte. Vad är felet?


Kan jag stryka min garageuppfart av vägasfalt med kallasfalt?


Kan man klistra med kallasfalt?


Kan man använda kitt och asfaltklister till att täta shingel?


Skall jag förstryka med primer asfalt innan jag stryker med Mataki kallasfalt?


Jag har fått läckage på undersidan av taket på ett bräde. Ligger ca 1m från nock. Bedömer att det blir svårt att lokalisera varifrån det kommer. Kan jag använda primer och sedan takmassa enligt er hemsida? Det är inte läge än att stryka taket.


Hur mycket specialklister går det åt till en rulle U-papp resp. Y-papp?


Har lagt kallmak till en kund och den stelnar inte, utan så fort man kör på den så fastnar det i däcken och sjunker ihop. Vad är fel?


Jag har ett 30 år gammalt tak som jag planerar lägga om vid varmare väder. Har nu fått en läcka i taket. Finns det någon produkt som jag kan tillfälligt laga med, även om taket är fuktigt?


Skall primer kallasfalt torka innan man lägger på täckmassan, eller skall den läggas på direkt? Är det ok att lägga på ett nytt lager som gjordes för ca 4 år sedan?


Måste man borsta ut primer och takmassa eller kan man rolla ut den på ett papptak?


Jag har använt er primer. Hur länge ska jag vänta tills jag kan stryka ut takmassan?


Jag har strukit min grund med Mataki Kallasfalt 1m under jord till 10cm över marknivå. Räcker det? Jag vill måla resten upp till fasadteglet i annan kulör (betong och putsfärg). Är det rätt?


Hur länge kan man underhålla sitt tak med takmassa?


Var kan man använda kallasfalt? Var bör man inte använda kallasfalt? Kan kallasfalt fungera som lösningsmedel på vissa underlag?


Kan man provisoriskt låta ett läckande tak (ej definierad läcka) genomgå takmassabehandling?


Jag skall grundisolera mitt hus med er fuktskyddsmatta. Jag har primat hålkälen. Jag vill ha dit fuktskyddsmembranet så fort som möjligt. Det har regnat. Hur lång tid skall jag behöva vänta på att Mataki Kallasfalt skall torka?


Kan man klistra takpappen mot fotplåten med specialklister?


Kan man fylla upp med sten i botten innan man lägger i kallmak?


Vad kan man ta bort asfaltfläckar med?


Jag har strukit min grund med Mataki Kallasfalt. Är den övermålningsbar?


Kallmak. Hur grunt kan hålet vara? Kan man fylla i svackor på garageuppfartens asfalt?


Vad skall jag använda för att bättra på min kallasfaltbehandlade brandmur?


Kan jag laga en 3m² stor yta med kallmak?


Hur arbetar man med asfaltklister, hur mycket skall man lägga på och hur snart skall man lägga ihop ytorna?


Jag har ett nylagt tak med Mataki Ytpapp Klassisk och har klistrat med Mataki Specialklister i skarvarna. Det blir stora och små blåsor som blir väldigt klibbiga och rinner. Får en känsla av att det är klistret som gör att det smälter/kokar vid starkt solljus. Borde inte dessa två produkter vara testade ihop under dessa förhållanden? Blåsorna uppträdde redan efter några dagar, då det var ganska varmt och mycket sol. Takets lutning är 30°.


Kan jag använda kittet som klister?


Är det meningen att man skall använda Primer tillsammans med Takmassa, använder man alltid produkterna tillsammans?

 

 *Vänligen kontakta Matakis återförsäljare vid frågor gällande priser.

Teno


Kan man använda Teno luft- och ångspärr mot en skorsten?


Hur löser man anslutning mot varm skorsten med Teno Luft- och ångspärr?


När använder man Teno säkerhetsväv?


Hur avslutar man fuktskyddsmattan mot befintlig grund som inte skall ha fuktskyddsmatta?


Vilka temperaturer klarar Teno Luft- och ångspärr?


Vad är ånggenomgångsmotståndet på Teno luft- och ångspärr 0,2 och 0,12?


Hur stort skall överlappet vara vid montering av Teno luft- och ångspärr i vägg/tak?


Ska lägga ett Tarkett trägolv i nybyggt hus med betongplatta och golvvärme. Tänkte använda Teno luft- och ångspärr under grålumppappen. Vilken typ av tejp rekommenderar ni att man tejpar ihop plastfilmen med?


Kan man lägga Teno Fuktskyddsmatta på golv?


Varför fäster inte grundmursmembranet på den primade ytan?


Är säkerhetsväven lika tät som Teno luft- och ångspärr?


Kan man ha Teno luft- och ångspärr i värmegolv?


Kan man lägga fuktskyddsmatta under betongplatta på mark?


Hur gör man med grundmursmembran när det är kallt ute, typ 5°C?


Hur tätar man Teno luft- och ångspärr?


Får man dela grundmursmembranet vid montering?


Underlagspapp


Vilken underlagsprodukt ska jag använda?


Hur monterar jag underlagspapp?


Hur ska underlagspapp och ytpapp förvaras?


Jag har fått en bubbla på underlagspappen. Måste jag ta bort den innan jag monterar självtäck?


Jag ska lägga ny underlagspapp/-duk på min villa. Behöver jag ta bort den gamla underlagspappen?


Kan Underlagspapp resp. Ytpapp förvaras utomhus innan användandet?


Får jag ha YAM 2000 under bandtäckning?


Får man klamra YAP 2200?


Använder man häftklammer eller spik till underlagspapp?


När ska man ha YAM och när ska man ha YAP?


Varför ska jag välja YAP och inte YAM under mina takpannor?


Hur klamrar jag MB 380, med vilka klammer och var kan jag köpa klamrarna?


Hur länge kan jag exponera Haloten STEEL?


Hur länge får u-papp ligga innan ytskikt måste läggas?


Hur länge kan man låta YAP ligga exponerat på tak?


Hur gör man en luftad nockvid vanlig pappläggning?


Hur mycket klister går det åt till en rulle U-papp? Hur tjockt ska man stryka ut?


Vad betyder YAP 2200?


Varför måste jag ha en extra remsa underlagspapp under fotplåten?


Kan man använda pappspik 20x2,1mm? Om inte, varför?


Hur gör man utvändiga hörn med U-papp resp. Y-papp?


Vad ska jag lägga för underlagspapp under takpannor?


Hur många pappspikar går det åt till U-papp resp. Y-papp?


Underlagspappen började läcka i höstas. Vad är det för fel på underlagspappen?


Hur spikar man underlagspapp enligt era anvisningar?


Ska lägga bandtäckning, tar bort de nuvarande tegelpannorna och läkt (den gamla takpappen får ligga kvar). Vilken kvalité på pappen skall användas? YAP 2200 eller YAM 2000 och vad är skillnaden?


Kan man använda YEP 3500 som syllisolering?


Vilket underlagspapp rekommenderar ni att taket kläs med i samband med montering av råspont och senare takshingel?


Kan man lägga ytpapp och underlagspapp på vintern?


Jag skall lägga plåttak med YAP inunder. Plåten kommer först om 2-3 månader. Det förekommer höga vindstyrkor. Hur gör man?


Jag har lagt ett lager YAP 2200 på 16°. Det läckte. Ingen klistring och glest spikat. Har lagt ytterligare ett lager på samma sätt. Är detta okej? Skall förses med plåt så småningom.


När skall underlagspapp skarvklistras och varför, Sommar resp. vinter?


Är det normalt att det rasar ner en massa sand från taket?


När det gäller torkning av U-papp. Hur våt får pappen vara vid påläggning av ytskikt?


Önskar förslag på underlagspapp för heltäckande dubbelfasad. Jag har slät takplåt med lutning på 6° och 13°.


Kan man lägga underlagspapp resp. ytpapp från nock till takfot och inte bara längs takfot?


Jag önskar att få förslag på lämpligt täckmaterial för ett låglutande bandfalsat plåttak, som håller för vinterns påfrestningar.


Varför skall man ha underlagspapp under takpannor?


Vilken sida på underlagspappen skall vara uppåt?


Vad är skillnaden på frilagd kant resp. klisterkant?


Funkar YAM 2000 som fuktspärr mellan träregel och oisolerad betongplatta i källaren?


Som underlagstäckning har vi använt er produkt MB369 (YEP 2500). Vi ska nu lägga er speciella listtäckning. Vilket läggningssätt rekommenderar ni? Med en utanpåliggande kappa över varje list eller underliggande kappa? Hur fästes våden för att undvika syl


Vad är skillnaden mellan YEP 2500 och YAP 2200?


Vad är UT112 resp. VU typ 112?


Behövs klister på fotplåten vid montering av MB350?


Går det att använda YEP3500 som syllrems istället för YEP2500?


Vilken papp skall jag använda på betongunderlag?


Jag behöver en monteringsanvisning till MB380 med klammer.


Kan jag få produktgaranti på MB320 och MB350 i form av garantisedlar?


Jag skall lägga papp på ett svagt sluttande tak, som sedan skall bandtäckas med plåt. Vilken papp rekommenderar ni? Arkitekten påpekade att jag bör lägga till några kronor och köpa en bättre (mer elastisk) takpapp än vad som egentligen krävs.


Finns det några negativa effekter av att lägga takpapp MB350 längs med takfallet? (den gamla pappen låg så). Om ja, vilka?


Hur tätt ska man placera mögelstopper? Var kan jag få tag på det?


Varför ska pappen läggas längs takbrädernas längdriktning?


Övrigt


Hur står sig Matakis produkter mot konkurrenterna? Finns det något test utfört av oberoende part?


Vad är oxiderad asfalt? Går den att använda till silversmide?


Var kan jag hitta byggvarudeklarationer?


Hur tjock isolering kan man fästa in i betong/plåt?


Har ni någon sprickbildnings- och kondensgaranti på era produkter?


Vilken produkt skall användas för att laga en reva i förhydringspappen?


Hur vet jag vilken typ av produkt jag ska välja till ett tak?


Vad är bitumen?


Vilka fördelar har bitumen?


Vad skiljer en underlagstäckning av bitumen från en underlagstäckning av plast?


Varför ska jag använda en fotplåtsremsa?