Ritningsmaterial BIM/CAD för inbyggda tätskikt

Detaljerade konstruktions- och projekteringsunderlag för konstruktion av exponerade tak, sedumtak, takterrass, singel tak. Klädda med takpapp (tätskiktsmatta, bitumenduk) samt inbyggda tätskikt, innergård, gröna tak, parkeringsdäck m m klädda med tätskiktsmatta (tätskiktsmembran). 

Konstruktörer och arkitekter med flera kan ta del av en full uppsättning av BIM-modeller, CAD-ritningar och Pdf-ritningar.

Alla modeller och ritningar är utförda enligt gällande svenska regelverk och sammanfaller med bland annat AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Allt för att det ska vara lätt för dig som projekterar att göra ett snabbt och inte minst korrekt underlag.

 

Inbyggda tätskikt

Mataki Konstruktion bim tak - 3D uppbyggnader

3D uppbyggnader

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Mataki Konstruktion bim tak - Samlingsfil inbyggda tätskikt

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Mataki Konstruktion bim tak - Families Inbyggda tätskikt

Alla ritningskomponenter (families)