Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad solpaneler på exponerat tak

  1. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
  2. Intäckningskrage av YEP 3500 500x500 mm
  3. Infästningsplatta mekaniskt förankrad i underlaget
  4. Kabelgenomföring med perforerad fläns
  5. Tätskikt 1x1 m